Český kapr.cz - home page
Český kapr » Třeboňský kapr

Třeboňský kapr

Třeboňští kapři do kuchyně patří

Třeboňský kapr je nejen ryba, ale i ochranná zemepisné označení Evropské unie, označující produkt určité kvality a pověsti.

Textová reklama

Třeboňský kapr užívá od roku 2007 ochrannou známku Evropské unie chráněné zeměpisné označení. Zeměpisné označení je název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu.

Třeboňský kapr je zárukou kvality právě díky prostředí, v němž je chován. Tímto prostředím je Třeboňská pánev, která má dodnes charakter čistého a ekologicky minimálně zatíženého prostředí. Další důležitou zárukou kvality Třeboňského kapra je i tradice; rybníkářství má v této oblasti bohatou minulost a chov ryb do dneška vychází z principu přirozené rybniční potravy.

O kapru obecně

Kapr obecný je nejznámější a hospodářsky nejcennější ryba v celé střední a východní Evropě. V České republice reprezentuje kapr plných 87 % veškeré produkce ryb.

Původ kapra musíme zřejmě hledat v divokém dunajském kapru, který byl loven už v neolitu. Kdy začal být domestikován, či aspoň chován v zajetí, se přesně neví. Pravděpodobně se o to zasloužili Římané, kteří tuto rybu poznali ve svých provinciích u řeky Dunaje. Velkou zásluhu o rozšíření kapra mělo tehdy bezpochyby křesťanství. Kapr byl totiž jedním z postních jídel, a proto byly při klášterech zakládány rybníky, zajišťující zásobu čerstvého rybího masa pro více než sto postních dnů v roce. Toto účelové počínání již lze považovat za počátek skutečného chovu kapra.

Tradice chovu kapra

Na území Česka žije kapr už zhruba tisíc let; jednu z prvních zmínek o něm najdeme i v Kosmově kronice z roku 1034. Nejdříve vznikaly rybníky nahodile hlavně při klášterech, ale od poloviny 14. století je již dochována řada archivních dokladů dokumentujících promyšlené budování rybníků. Zpočátku se v nich ryby chovaly promitivní neboli kumulativní metodou. Od 15. století se kapr začal odchovávat nejprve dvoustupňovitou, a poté třístupňovitou metodou (ve své podstatě platnou dodnes).

Za Zlatý věk českého rybníkářství je označován konec 15. a celé 16. století. V té době se na Třeboňsku začaly budovat nejen velké chovné rybníky, ale celé rybniční soustavy. Ve službách pokrokových Rožmberků působil Štěpánek Netolický, který v roce 1506 vypracoval pro Třeboňsko návrh geniální rybniční soustavy, jejíž osou se stala 45 km dlouhá Zlatá stoka, umožňující zřídit další velké rybníky, které dodnes patří na Třeboňsku mezi nejúrodnější. Dalšími velkými postavami třeboňského rybníkářství jsou Mikuláš Rutadrd z Malešova a Jakub Krčín z Jelčan. Díky těmto rybníkářským nadšencům je dnes na Třeboňsku více jak 500 rybníků, ve kterých se daří právě Třeboňskému kapru.

Jak získat Třeboňského kapra

Třeboňského kapra lze koupit na sádkách Skupiny Rybářství Třeboň a prostřednictvím výhradního distributora Třeboňského kapra obchodní společnosti FISH MARKET, a nebo si ho můžete sami ulovit na vybraných rybnících Třeboňska v rámci tzv. rekreačního rybaření.

Reklama
Recepty, videa, prodejní místa - Třeboňský kapr

Komentáře k článku

 

Třeboňský kapr - Aktuální informace

Nejaktuálnější články z webu www.trebonskykapr.cz zobrazované pomocí RSS kanálu tohoto webu.

Sportovní rybolov 2019 začíná 1. 4.

Rybářská sezona 2019 na Staňkovském, Hejtmanu a Novém Kanclíři začíná již 1. dubna! Prodej pověření zahájen!

Sportovní rybolov

Chcete-li si Třeboňského kapra vlastnoručně chytit, využijte nabídku sportovního rybolovu na rybnících společnosti Rybářství Třeboň a.s. Pro rybaření je určeno několik rybníků, které jsou pravidelně zarybňovány, zvláště Třeboňským kaprem.

Jarní výlovy 2019

Informace k jarním výlovům 2019 rybníků společnosti Rybářství Třeboň.

Podzimní výlovy 2019

Podzimní výlovy rybníků každoročně přiláká na Třeboňsko tisíce návštěvníků. Nejhojněji zastoupenou lovenou rybou je Třeboňský kapr.

Rybolov na rybníku Hejtman

Mezi rybníky, kde můžete ulovit Třeboňského kapra, patří rybník Hejtman u Chlumu u Třeboně. Lov ryb na udicije zde možný s platným pověřením k lovu ryb vydaným Rybářstvím Třeboň a.s.

Sportovní rybolov na rybníku Nový Kanclíř

Rybník Nový Kanclíř se nachází v CHKO Třeboňsko, 2 km západně od Chlumu u Třeboně. Jeho okolí je obklopené rozsáhlými lesy. Kromě kapra jsou zde nasazovány i další druhy sladkovodních ryb. Nový Kanclíř patří k atraktivním rybářským revírům.

Rybaření na rybníku Staňkovský

Staňkovský rybník, kde můžete v rámci rekreačního rybaření ulovit Třeboňského kapra a další druhy sladkovodních ryb, leží nedaleko Chlumu u Třeboně. Rybník má největší objem vody ze všech rybníků v ČR.

Sportovní rybolov na rybníce Táborský

Mezi rybníky společnosti Rybářství Třeboň a.s. určené pro sportovní rybolov patří rybník Táborský (Knížecí), který se nachází nedaleko města Tábor.

Ulovený kapr

Maso kapra

Smažený kapr

Reklama

Rubrika Třeboňský kapr

Kapr bez kostí

Kapra si většina lidí dopřeje na Vánoce při štědrovečerní večeři. Kvalitní maso kapra ve formě kostí zbaveného filetu je vhodným pokrmem v průběhu celého roku.

Poslední články

.::.
www.ceskykapr.cz - 2009 :: Webdesign ODEON